fbpx

Adli Nitelikteki Vergi Suçları ve Cezaları

Adli Nitelikteki Vergi Suçları ve Cezaları ,adli yargıda, ceza muhakemesi hukukunun ilkeleri uygulanarak kovuşturulan vergi suçlarının, Ceza Kanununda yer alan suçlardan bir farkı yoktur. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ceza mahkemelerinde yargılanacak vergi suçları  da , Ceza Kanununda yer alan suçlar gibi kamu düzenini ilgilendirmektedir.İnceleme konumuz olan,Vergi Usul Kanununun 359’ncu maddesindeki “kaçakçılık suçları”,362’nci  maddesindeki “vergi mahremiyetinin […]