fbpx

Adi Ortaklıklarda Katma Değer Vergisinin Muhatabı

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 06.06.2016 Esas No : 2016/1642 Karar No  : 2016/4081 KDVK Md. 44 ADİ ORTAKLIKLARDA KATMA DEĞER VERGİSİNİN MUHATABI Adi ortaklıklarda katma değer vergisinin, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi adına tarh edilmesi gerektiği hk. İstemin Özeti: Davacının da ortağı olduğu ileri sürülen ortaklık adına, sahte fatura organizasyonu […]