fbpx

Arşiv etiketleri: 7143 Sayılı Yasa’ya Göre Matrah Artımında Tarh Zamanaşımı Nasıl Uzar?

7143 Sayılı Yasa’ya Göre Matrah Artımında Tarh Zamanaşımı Nasıl Uzar?

7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan matrah ve vergi artırımına ilişkin ortak hükümlerin uygulanması hususunda açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünden yararlanılarak artırımda veya beyanda bulunanlar, anılan hükümlere göre hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve […]