fbpx

Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası

ÖZET: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde, taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakkının satışından doğan kazançların, ilgili maddedeki şartları taşıması koşuluyla kurumlar vergisinden istisna edilmesi düzenlenmiştir. 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte taşınmaz satış kazancı istisna oranı %75’ten %50’ye çekilmiştir.   […]