fbpx

Arşiv etiketleri: 7020 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’

7020 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’

7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında; 7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, özet olarak bu kanunda; Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi […]