fbpx

7020 Sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’

7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hakkında; 7020 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayınlanmış olup, özet olarak bu kanunda; Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi […]