Danıştay’ın Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Organları

Yüksek İdare Mahkemesi, danışma, inceleme mercidir.16 daireden oluşur.

1Daireler (16 Daire)

2-Danıştay Genel Kurulu

3- İdari İşler Kurulu

4- İdari Dava Daireleri Kurulu

5- Vergi Dava Daireleri Kurulu

3. Dava Dairesi

Vergi mahkemeleri arasında görev ve yetkiye ilişkin uyuşmazlıklarda merci tayinine ve vergi ile ilgili olup diğer vergi dava dairelerinin görevleri dışında kalan işlere ilişkin davaları çözümler.

4. Dava Dairesi

Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergilerine ilişkin davaları çözümler.

7. Dava Dairesi

Gümrük, gider, ithale ilişkin vergiler, MTV, ÖTV, Veraset ve İntikal Vergisi ve Damga Vergisine ilişkin davalar.

9. Dava Dairesi

Emlak Vergisine, köy, belediye ve il özel idare vergi, resim, harç ve harçlara ilişkin davaları çözümler.

Vergi Dava Daireleri Kurulu

Vergi Mahkemesince verilen ısrar kararlarına ve vergi dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceler.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder