fbpx

Arşiv etiketleri: 6736 Sayılı Yasanın 4.Maddesine Göre: Vergi Cezasının Tümü

6736 Sayılı Yasanın 4.Maddesine Göre: Vergi Cezasının Tümü, Verginin Yarısı Nasıl Silinir?

6736 Sayılı Yasanın 4.Maddesine Göre: Vergi Cezasının Tümü, Verginin Yarısı Nasıl Silinir? , 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun 01.06.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Yasa kesinleşmiş ve ödenecek safhaya gelmiş 31.03.2017 vadeli borçların taksitlendirilmesini hedeflemektedir. Bu Yasa inceleme ve tarhiyat aşamasında olan işlemleri veya […]