fbpx

6183 Sayılı Yasaya Tabi Olan ve Olmayan Alacaklar

6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 1 inci maddesinde; “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı vergi cezası, para cezası gibi asli; gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri […]