fbpx

Arşiv etiketleri: 6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 25.03.2015 Esas No : 2013/7816 Karar No  : 2015/1673 6111 s. K. Md. 4/8 6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA 6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden […]

6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 25.03.2015 Esas No : 2013/7816 Karar No  : 2015/1673 6111 s. K. Md. 4/8 6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA 6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden […]