fbpx

  6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

  Danıştay 3. Dairesi
  Tarih    : 25.03.2015
  Esas No : 2013/7816
  Karar No  : 2015/1673

  6111 s. K. Md. 4/8

  6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA

  6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinden bahisle anılan Kanun hükümlerinden yararlanma başvurusunun reddinde yasaya uyarlık bulunmadığı hk.

  İstemin Özeti: Davacı şirketin, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma talebinin reddine ilişkin 20.01.2012 gün ve 1616 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirkete ait defter ve belgelerin vergi denetmenleri büro başkanlığına, 6111 sayılı Kanun’un yayımlanmasından önceki bir tarihte ibraz edildiği anlaşıldığından, 6111 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin 8. bendi uyarınca incelemeye defter ve belgelerin ibraz tarihi itibariyle başlandığının kabulü gerekmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un

   

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

   

  6111 Sayılı Kanun’a Göre İncelemeye Başlama

  Danıştay 3. Dairesi
  Tarih    : 25.03.2015
  Esas No : 2013/7816
  Karar No  : 2015/1673

  6111 s. K. Md. 4/8

  6111 SAYILI KANUN’A GÖRE İNCELEMEYE BAŞLAMA

  6111 sayılı Kanun’un 4/8. maddesine göre, kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması incelemeye başlandığının kabulünü gerektirmekte olup, incelemeye başlama tutanağının Kanun’un yayımlanma tarihinden sonraki bir tarihte düzenlendiğinden bahisle anılan Kanun hükümlerinden yararlanma başvurusunun reddinde yasaya uyarlık bulunmadığı hk.

  İstemin Özeti: Davacı şirketin, 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma talebinin reddine ilişkin 20.01.2012 gün ve 1616 sayılı işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Vergi Mahkemesi kararıyla; davacı şirkete ait defter ve belgelerin vergi denetmenleri büro başkanlığına, 6111 sayılı Kanun’un yayımlanmasından önceki bir tarihte ibraz

  İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.