fbpx

5 Yıl Vergi Borcunda Zaman Aşımı

Vergide zaman aşımı uygulaması tarhiyat açısından ayrı 5 yıl, tahsilat zaman aşımı bakımından ise 5 yıl ayrıca uygulanmaktadır. Uygulamada tarh zaman aşımı için 213 sayılı VUK hükümleri geçerlidir. Diğer taraftan, tahsilat açısından ise, 5 yıllık zaman aşımın hesabı 6183 sayılı yasanın 102. maddesi hükümlerine göre düzenlenmektedir. Bazı yazarlar vergide fiili anlamda zaman aşımı bulunmadığını imalı […]