fbpx

Ödeme Emrine Dava Açma Süresi 7 Gün mü , 30 Gün mü?

Danıştay 4. Daire Tarih      : 09.05.2007 Esas No   : 2007/342 Karar No  : 2007/1532 6183 sK. md. 58 ÖDEME EMRİNE DAVA AÇMA SÜRESİ 7 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ? 6183 sayılı AATUH Kanun gereği, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde dava açılması gereken ödeme emirlerinin içeriğinde, bu bilgiye yer verilmemiş olması, Anayasa’nın 36. maddesinde öngörülen “hak arama hürriyetini sınırlayıcı” […]