250 Bin TL ve Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması

250 Bin TL ve Üzerinde Kesinleşen Vergi ve Cezası Bulunan Mükelleflerin Açıklanması,

31.12.2017 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde, 30.06.2018 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi borcu ile 01.06.2017 ile 31.05.2018 tarihleri arasında kesinleşen vergi ve cezaların, her bir vergi dairesine tutarları 250.000,00 TL ve daha fazla tutarda borcu bulunan mükelleflerle ilgili olarak 2018 yılında yapılacak açıklamaların, 17 Ağustos 2018 ile 17 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde (vergi dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle), 24 Eylül 2018 ile 09 Ekim 2018 tarihleri arasında Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde açıklama yapılacağına,

 

“6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ve “Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümlerine göre;

 

“6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması” ile “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hükümlerine göre;

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.