fbpx

Arşiv etiketleri: 213 Sayılı Vergi Usulde : Özel Hesap Dönemi Nedir?

213 Sayılı Vergi Usulde : Özel Hesap Dönemi Nedir?

Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi bir takvim yılıdır. Takvim yılı Ocak ayında başlar ve  Aralık ayında biter. Mükellefler tarafından tasdike tabi defterler hesap dönemi itibari ile tutulmaktadır. Hesaplar ve muhasebe kayıtları her hesap dönemi sonunda kapatılır. Ertesi yıl mükellefiyet devam ettiği müddetçe yeniden açılış yapılarak kayıtlar tekrar işlenmeye devam edilir. Hesap dönemi genel olarak takvim yılıdır. […]