fbpx

2018 Yılında Açılacak Vergi Davalarında İstinaf Yolu ve Verilen İstinaf Kararlarını Temyiz Etme Tutar Hadleri

Vergi uyuşmazlıklarının yargı yolu ile çözümünde uyuşmazlık konusu tutar, ilk derece (vergi) mahkemesinin aleyhe kararları için istinaf yolu başvurusu ve aleyhe istinaf kararları için temyiz başvuru hakkı açısından önemlidir. Tutara göre vergi davaları tek, iki ya da üç aşamalı olabilmektedir. Davanın kaç aşamalı olacağına ilişkin tutar, örneğin davanın konusu vergi/ceza ihbarnamesinin iptali ise ihbarnamedeki tutar […]