fbpx

2.Derece İmza Yetkisi Şirketi Temsil Yetkisi ve Şirketin Kanuni Temsilcisi Sıfatı Kazandırmaz

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 13.11.2013 gün, 2012/353 E., 2013/546 k., sayılı kararı ile yönetim kurulu üyeliği sıfatının bulunmadığı dönemlerde genel müdür yardımcılığı unvanı ile kendisine tanınan 2. derece imza yetkisi, şirketi temsil yetkisi ve şirketin kanuni temsilcisi sıfatı tanımayacağına hükmetmiştir. Vergi Mahkemesi’nin “asıl borçlu anonim şirket hakkında borcun kesinleştiği ve yapılan takibat sonucunda, […]