fbpx

Vergi Borçlarının Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini

Vergi Borçlarının Zamanaşımı Süresi Beklenmeksizin Terkini , 6183 sayılı AATUHK’nın 106 maddesi kapsamında 2018 yılında yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında 10 Türk Lirasına kadar olan tutarlar, tahsil zamanaşımı süresi beklenilmeksizin terkin olunabilecektir. Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115’inci maddesi […]