fbpx

Mükellefin Tebliğ Yapılacak Adresleri Yeniden Belirlendi!

17 Aralık 2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 485 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde mükellef adres sisteminde bazı değişikliklere gidilmiştir, söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir. MÜKELLEFİN TEBLİĞ YAPILACAK ADRESLERİ YENİDEN BELİRLENDİ 213 sayılı VUK 101. Madde mükelleflerin bilinen adreslerini düzenlemektedir. Kanun değişikliği olmadan önce mükellefin bilinen adresleri 8 bent halinde sayılmıştı. 7061 sayılı […]