fbpx

Makaleler

Elektronik Tebligat Sistemi Dışında Kalmak Mümkün müdür?

Elektronik Tebligat Sistemi Dışında Kalmak Mümkün müdür? , Firma olarak e-Tebligat başvurusu yapılmadı ve bununla ilgili özel usulsüzlük cezası kesildi. Ancak yine de e-Tebligat başvurusu yapılmadı ve yapılmayacak. Bu durumda, Maliye Tebligatlarını elden yapmak zorunda mıdır?

Nedeni: Çünkü başka bir firmaya ceza kesilmiş ve e-Tebligat bakılmadığı için dava ve ceza indirimi süresi kaçırıldığından firma sahibi e-Tebligat istemiyorum diyor.

Elektronik ortamda tebliğin yasal dayanağı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi olup, 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilenler, bildirimde bulunmak ve elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundalar.

Ayrıca Tebliğ’de: elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257. maddeleri uyarınca, VUK’un mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyide uygulanacağı; ceza uygulaması sonrasında re’sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan kanuni temsilcisine tebliğ edileceği ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılacağı belirtilmiş.

Buna göre, mükellefin tercih hakkı bulunmamakta olup, Maliye tebligatları elden yapmak zorunda değildir. Ceza kesildikten sonra elektronik tebligat sisteminin kullanılması için gerekli işlemler re’sen yapılmaktadır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

 

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10