fbpx

  Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.

  Bu eğitim programı ile

  3 Aylık Sürede

  • Online Eğitimler
  • Videolar,
  • Ders Notları
  • Sınavlar

  ile yılların bilgi birikimi ve deneyimi, belli bir sistematiğe göre ortaya konulmuştur, konunun uzmanı olmayanların dahi, dikkatli bir şekilde çalışmaları halinde olayı rahatça kavrayabilmeleri amaçlanarak vergi ihtilafları ve çözümü noktasında size uzmanlık kazandıracaktır.

  Bu eğitim programı sonucunda “Vergi Mükellefi Savunucusu” unvanı verilecektir.Bu unvan ile uzmanlaşma,prestij ve yüksek gelir kazanabilirsiniz.

  Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0262 606 05 41

  Kimler Katılabilir?

  Mali Müşavir

  Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak bağımlı veya bağımsız çalışan kişiler.

  Sosyal Güvenlik Müşaviri

  Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak bağımlı veya bağımsız çalışan kişiler.

  Gümrük Müşaviri

  Gümrük Müşaviri olarak bağımlı veya bağımsız çalışan kişiler.

  Vergi Dairesi Başkanlıklarından Emekli Memurlar

  Vergi Daireleri başkanlıkları bünyesinde başkan, bakan yrd. müdür , müdür yrd. şef, uzman veya memur olarak çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

  Vergi Denetim Kurulu Başkanlıklarından Emekli Memurlar

  Vergi Denetim Kurulu başkanlıkları  bünyesinde başkan, bakan yrd. vergi müfettişi veya emekli maliye müfettişi , emekli hesap uzmanı, emekli gelirler kontrolörü, emekli vergi denetmeni olarak  çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

  Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Memurlar

  Sosyal Güvenlik Kurumu  başkanlıkları  bünyesinde başkan, bakan yrd. sgk müfettişi iş müfettişi  veya kurumun çeşitli kademelerinde çalışmış, emekli uzman ve memur olarak  çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

  Gümrükler Genel Müdürlüğünden Emekli Memurlar

  Gümrükler Genel Müdürlüğü  bünyesinde kurumun çeşitli kademelerinde çalışmış, müfettiş , emekli uzman ve memur olarak  çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

  Danıştay, Bölge İdare Mahkemelerinde,Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemelerinde veya Diğer Mahkemelerde Emekli Memurlar

  Danıştay, Bölge İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemeleri ,İdare Mahkemelerinde veya Diğer Mahkemelerde görev yapmış ve ayrılmış emekli olmuş olan  hakim savcı, idari müdür veya memurlar.

  Maliye Ana Bilim Dalı, Maliye, Mali Hukuk Ana Bilim Dalındaki Üniversite Akademisyenleri

  Üniversitelerin maliye ana bilim dalı, maliye, mali hukuk ana bilimi dalında görev yapan öğretim üyesi olarak çalışan akademisyenler.

  Programın Ücreti: 
  Dernek Üyelerine Özel: 1400 TL  (KDV Dahil) 
  Dernek Üyesi Olmayanlara: 2800 TL (KDV Dahil)
   
   

  Programın Konuları

  Giriş
  Dernek Tanıtımı
  Mükellef Hakları
  Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
  Vergi Dairesinin Koda Alması ve Tenzil Yazısı Göndermesi
  Özel Esaslara Alınma ve Özel Esaslardan Çıkmanın Yolları
  Naylon Fatura ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları
  İhtirazi Kayıtla Beyan
  Vergi ve Ceza İhbarnamesi Gönderilmesi
  Vergi Suç ve Cezaları
  Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları
  İdari Para Cezası
  Resen Mükellefiyet ve Cezaları
  Takdir Komisyonu Kararı
  Hatalı Yapılan Tebligatlar
  Emlak Vergisi
  Gümrük İhtilafları
  Vergi İncelemeleri
  6183 Sayılı Yasaya Göre Vergi Davaları
  E-Haciz
  Emekli Maaşına Haciz Konulması
  Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi
  Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller
  İhtiyati Haciz
  İhtiyati Tahakkuk
  Ödeme Emri
  Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı
  Teminatın İstenilmesi
  Teminatın Paraya Çevrilmesi
  İtirazın Reddi
  Mücbir Sebep Halleri
  Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması
  Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk
  Kdv Tevkifatı Uygulaması
  Kanuni Temsilciliğin Sorumluluğu
  Emtianın Tabi Afetler Sebebiyle Zarara Uğraması
  Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
  Üst Makamlara Başvuru
  Vergi Borçlarının Tecili ve Taksitlendirilmesi
  Yanılma İle İlgili Uyuşmazlıklar
  İdari Yoldan Çözüm Yolları
  Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
  Vergi Cezalarından İndirim
  Pişmanlık ve Islah
  Vergi ve Cezalarda Uzlaşma
  İzaha Davet Müessesesi

  Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0262 606 05 41