fbpx

Vergi konusu ve bununla ilgili uyuşmazlıklar, başlı başına bir uzmanlık konusudur. Özellikle yargı yoluna başvurma aşamasında, uyuşmazlık konusu olay ya da olaylarla ilgili; vergi uygulamasının, konuya ilişkin emsal olabilecek yargı kararlarının, davanın çözümlenmesinde izlenecek yöntemin, dava açma ile ilgili hukuki mevzuatın çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu da ancak uzun yıllar alan bilgi birikimi ve deneyimlerle olabilmektedir.

Bu eğitim programı ile

3 Aylık Sürede

  • Online Eğitimler
  • Videolar,
  • Ders Notları
  • Sınavlar

ile yılların bilgi birikimi ve deneyimi, belli bir sistematiğe göre ortaya konulmuştur, konunun uzmanı olmayanların dahi, dikkatli bir şekilde çalışmaları halinde olayı rahatça kavrayabilmeleri amaçlanarak vergi ihtilafları ve çözümü noktasında size uzmanlık kazandıracaktır.

Bu eğitim programı sonucunda “Vergi Mükellefi Savunucusu” unvanı verilecektir.Bu unvan ile uzmanlaşma,prestij ve yüksek gelir kazanabilirsiniz.

Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10

Kimler Katılabilir?

Mali Müşavir

Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak bağımlı veya bağımsız çalışan kişiler.

Sosyal Güvenlik Müşaviri

Sosyal Güvenlik Müşaviri olarak bağımlı veya bağımsız çalışan kişiler.

Gümrük Müşaviri

Gümrük Müşaviri olarak bağımlı veya bağımsız çalışan kişiler.

Vergi Dairesi Başkanlıklarından Emekli Memurlar

Vergi Daireleri başkanlıkları bünyesinde başkan, bakan yrd. müdür , müdür yrd. şef, uzman veya memur olarak çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlıklarından Emekli Memurlar

Vergi Denetim Kurulu başkanlıkları  bünyesinde başkan, bakan yrd. vergi müfettişi veya emekli maliye müfettişi , emekli hesap uzmanı, emekli gelirler kontrolörü, emekli vergi denetmeni olarak  çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli Memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu  başkanlıkları  bünyesinde başkan, bakan yrd. sgk müfettişi iş müfettişi  veya kurumun çeşitli kademelerinde çalışmış, emekli uzman ve memur olarak  çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

Gümrükler Genel Müdürlüğünden Emekli Memurlar

Gümrükler Genel Müdürlüğü  bünyesinde kurumun çeşitli kademelerinde çalışmış, müfettiş , emekli uzman ve memur olarak  çalışmış ve emekli olmuş kişiler.

Danıştay, Bölge İdare Mahkemelerinde,Vergi Mahkemeleri, İdare Mahkemelerinde veya Diğer Mahkemelerde Emekli Memurlar

Danıştay, Bölge İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemeleri ,İdare Mahkemelerinde veya Diğer Mahkemelerde görev yapmış ve ayrılmış emekli olmuş olan  hakim savcı, idari müdür veya memurlar.

Maliye Ana Bilim Dalı, Maliye, Mali Hukuk Ana Bilim Dalındaki Üniversite Akademisyenleri

Üniversitelerin maliye ana bilim dalı, maliye, mali hukuk ana bilimi dalında görev yapan öğretim üyesi olarak çalışan akademisyenler.

Programın Ücreti: 
Dernek Üyelerine Özel: 1400 TL  (KDV Dahil) 
Dernek Üyesi Olmayanlara: 2800 TL (KDV Dahil)
 
İKİNCİ DÖNEM SON BAŞVURU TARİHİ: 30 HAZİRAN 2019 PAZAR 
 

Programın Konuları

Giriş
Dernek Tanıtımı
Mükellef Hakları
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları
Vergi Dairesinin Koda Alması ve Tenzil Yazısı Göndermesi
Özel Esaslara Alınma ve Özel Esaslardan Çıkmanın Yolları
Naylon Fatura ve Müteselsil Sorumluluktan Kurtulmanın Yolları
İhtirazi Kayıtla Beyan
Vergi ve Ceza İhbarnamesi Gönderilmesi
Vergi Suç ve Cezaları
Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına İbraz Edilmemesinin Sonuçları
İdari Para Cezası
Resen Mükellefiyet ve Cezaları
Takdir Komisyonu Kararı
Hatalı Yapılan Tebligatlar
Emlak Vergisi
Gümrük İhtilafları
Vergi İncelemeleri
6183 Sayılı Yasaya Göre Vergi Davaları
E-Haciz
Emekli Maaşına Haciz Konulması
Menkul ve Gayrimenkul Malların Haczi
Vergi Borcundan Dolayı Haczedilemeyecek Menkul ve Gayrimenkuller
İhtiyati Haciz
İhtiyati Tahakkuk
Ödeme Emri
Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı
Teminatın İstenilmesi
Teminatın Paraya Çevrilmesi
İtirazın Reddi
Mücbir Sebep Halleri
Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması
Gelir Vergisi Tevkifatı ve Müteselsil Sorumluluk
Kdv Tevkifatı Uygulaması
Kanuni Temsilciliğin Sorumluluğu
Emtianın Tabi Afetler Sebebiyle Zarara Uğraması
Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi
Üst Makamlara Başvuru
Vergi Borçlarının Tecili ve Taksitlendirilmesi
Yanılma İle İlgili Uyuşmazlıklar
İdari Yoldan Çözüm Yolları
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
Vergi Cezalarından İndirim
Pişmanlık ve Islah
Vergi ve Cezalarda Uzlaşma
İzaha Davet Müessesesi

Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10