fbpx

Makaleler

Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler

Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler , Vergi/Ceza ihbarnamelerine karşı, tebliğ tarihinden itibaren işleyecek 30 günlük dava açma süresinin geçirilmesi durumunda, ihbarnameye konu vergi ve cezalar kesinleşmiş ve tahsil safhasına gelinmiş olmaktadır.

Ancak 213 sayılı Kanunda, bu duruma ilişkin olarak, mecburi olmayan, bir idari itiraz prosedürü öngörülmüştür.

Vergi Usul Kanunu’nun 116. ve devamı maddelerinde yer alan vergileme ve hesap hatalarının, ihbarnameye konu vergileme işleminde vuku bulduğuna inanıyorsanız, yasada öngörülen prosedürü işleterek, ihtilafı vergi mahkemesi nezdine taşıyacak idari işlemi tesis ettirme imkanına kavuşabilirsiniz.

Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler

Ancak unutulmamalı ki bu süreç, şekli ve madde de sayılan hallerde sınırlı bir yargısal denetimi öngörür niteliktedir ve ret işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmediği sürece tahsil sürecini etkilemez.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10