Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

 

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme İşlemleri

 

 

Bilgi ve Ödeme Yapılması Talebi

-Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği

-Devlet Malzeme Ofisi Mal Alımları Denetim, Muayene ve Tesellüm Yönetmeliği

 

 

Kesin tesellümü müteakip 10 gün içinde

 

 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3Her zamanDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
 

İdari Dava Açma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7

 

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

 

Satış İşlemleri

 

Şikâyet Talebiyle Başvuru Hakkı

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 13 

Garanti süresi içinde

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İlgili Bölge ve İrtibat Bürosu Müdürlükleri
 

 

 

 

 

 

KPSS İle Personel Alımı

 

 

İtiraz Hakkı

 

 

ÖSYM ile Yapılan Protokol

Devlet Personel Başkanlığının ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün belirleyeceği

süreler içerisinde

 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
 

 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3 

Her zaman

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı
Üst Makamlara Başvurma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11İdari dava açma süresi olan 60 gün içindeDevlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü /Maliye Bakanlığı
İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi