Defter Tutmanın Cezası Defter Tutmamanın Cezasından Ağır Olabilir Mi?

Defter ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde KDV indirimleri reddedilmekte ve VUK 359 kapsamında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Ancak, defterlerin ibraz edilmemesi halinde 3 kat vergi ziyaı cezası kesilemeyeceği ve 359 kapsamında suç duyurusunda bulunulamayacağı şeklinde görüşler bulunmaktadır. Bu yazıda konu kapsamlı bir şekilde tartışılacaktır.

VUK 359/a-2 uyarınca, defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler hakkında onsekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.

Gizlemeden bahsedebilmek için defterlerin mevcut olduğu noter tasdik kayıtları ya da diğer şekillerde ortaya konulmalıdır. Noter tasdik kayıtları mevcut ise defterlerin var olduğu kabul edilecektir.

Noter tasdik kayıtları mevcut değil ise örneğin defterler notere onaylatılmamış ise nasıl hareket edilecektir?

Defterler mevcut ancak notere onaylatılmamış ise ve defterlerin onaysız da olsa mevcut olduğu ortaya konuluyor ise gizlemeden bahsedilebilecektir. Kanunda veya sair suretlerle denilerek defterlerin varlığının sadece noter kayıtları ile değil daha değişik yollarla da ortaya konulabileceği ifade edilmektedir.

Örneğin, defter ve belgelerini ibraz etmeyen bir mükellefin KDV Beyannamelerinde indirim konusu yapılan KDV’nin bulunması mükellefin defter ve belgelerinin mevcut olduğuna bir done teşkil edebilecektir. KDV Kanununun 29’uncu maddesine göre, mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve vesikalarda gösterilen katma değer vergilerini yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirebileceklerdir. Yine KDV 34/1 uyarınca fatura ve vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi koşulu ile indirim mümkündür. 54/1-a bendine göre ise, KDV mükelleflerinin, tutulması mecburi defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkan verecek şekilde düzenleyecekleri ile bu kayıtlarda vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarının açıkça gösterilmesinin şart olduğu hükmüne yer verilmiştir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg