Defter Tasdik Zamanı

Hemen Paylaş Destek Ol!

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)

TASDİK HALLERİTASDİK ZAMANIDAYANAĞI
Öteden beri işe devam edenlerDefteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde)V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenlerDefterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
Yeni işe başlayanlarİşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenlerİşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içindeV.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirmeYeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önceV.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg