Defter ve Kayıtlarda Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak

VUK’ta muhasebe hilesinin ne olduğu kavram olarak tanımlanmadığı gibi hangi uygulamalarla muhasebe hilesi yapılacağına yönelik herhangi bir açıklamaya da yer verilmemiştir.

Hesap ve muhasebe hileleri “gerçekten olmuş işlem ve hesapların defter, kayıt ve belgeler üzerinde kasıtlı hareketlerle, vergi matrahının azaltılması amacıyla yapılan işlemlerdir. Uygulamada sıkça yapılan hileler; günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme zorunluluğu getirilen defterlerin; iş yerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istenildiğinde ibraz edilmemesi hallerinde her tespit için 210 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Aynı zamanda borçları bilançoda hiç göstermemek ya da olduğundan daha az göstermek; dönen ya da duran değerleri olduğundan fazla göstermek; dönem gideri niteliğindeki gider kalemlerini aktifleştirerek, gelecek dönemlere aktarmak; tahsili mümkün olmayan ya da şüpheli alacakları saklamak; yabancı parası ile doğmuş borç ve alacakları kur farkı tahakkuk ettirmemek gibi eylemler de hesap ve muhasebe hilesi olarak kabul edilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg