Davadan Feragat Durumunda Borcun Yapılandırılması ve Ücret-i Vekalet Alınamayacağı İlkesi

7020 sayılı yasanın 3/17 md. hükmü gereği davadan feragat durumunda borcun yapılandırılması ve ücret-i vekalet alınamayacağı ilkesi

Bilindiği gibi, vergi yargısında ödeme emrine karşı dava açmış olan mükelleflerden; yürürlüğe giren 7020 sayılı Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Yasası’na göre davadan vazgeçerek borçlarını yapılandırmaları durumunda mahkemelerce ücret-i vekalet, mahkeme masrafı veya avukat vekalet ücreti, icra masrafları, fer’i masraflar alınmamaktadır. Uygulamada bu duruma gerek Vergi İdaresi ve gerekse davacı mükelleflerin önemle dikkat etmesi gerekir.

01.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Yasa’nın md.3/17 hükmüne göre, davadan feragat etmeleri halinde karşılıklı olarak ücret-i vekalet (vekalet ücreti), mahkeme masrafı… gibi masraflar alınmamaktadır (Bkz. 7020 sayılı Yasa, 27.05.2017 gün ve 30078 sayılı RG’de yayımlanarak 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir).

Uygulamada Vergi Yargısı’nda, Danıştay’da, Bölge İdare Mahkemesi/İstinaf devam etmekte olan davaların 7020 sayılı Kanun’un 2.maddesine göre Yasa’dan faydalanarak vazgeçilmesi ve 2/A standart başvuru dilekçesinin düzenlenmesi halinde karşılıklı olarak gerek Vergi Dairesi gerekse davacı mükellefler açısından herhangi bir ücret-i vekalet veya mahkeme masrafı alınmayacaktır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg