Dava Dilekçesinde,Dava Konusunun Açık Olarak Tanımlanması Gerektiği

Danıştay 4. Dairesi
Tarih         : 19.01.2011
Esas No   : 2010/9431
Karar No  : 2011/195

İYUK Md. 3, 5, 15

DAVA DİLEKÇESİNDE, DAVA KONUSUNUN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI GEREKTİĞİ

Bir hükmün iptaline ilişkin istemin, dava dilekçesinin hem “davanın konusu” hem de “sonuç ve talepler” bölümlerinde tekrarlanması ve dava konusunun hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olarak tanımlanması gerektiği hk.

İstemin Özeti: Kod 4 listesi olarak belirtilen “bastırdığı belgelerin zayii, çalındığı veya kaybolduğunu bildiren mükellefler” listesine alındığının davacıya bildirilmesine ilişkin 13.09.2010 günlü, 83408 sayılı işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden 13.04.2010 günlü, 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin ilgili hükümlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Karar: Dava, Kod 4 listesi olarak belirtilen “bastırdığı belgelerin zayii, çalındığı veya kaybolduğunu bildiren mükellefler” listesine alındığının davacıya bildirilmesine ilişkin 13.09.2010 günlü, 83408 sayılı işlem ile bu işleme dayanak teşkil eden 13.04.2010 günlü, 2010/2 sayılı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nin ilgili hükümlerinin iptali istemine ilişkindir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değişen 3. maddesinde, idari davaların, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılacağı ve dilekçelerde davanın konusu ve sebepleri ile dayandığı delillerin gösterileceği belirtildikten sonra, dava konusu kararın ve belgelerin asılları veya örneklerinin dava dilekçesine ekleneceği, dilekçeler ile bunlara ekli evrakın örneklerinin karşı taraf sayısından bir fazla olacağı hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanun’un 15. maddesinin 1/d bendinde, 3 ve 5. maddeye uygun olmadığı durumlarda, 3 ve 5. maddeye uygun şekilde yeniden düzenlenmek üzere dava dilekçelerinin reddedileceği, maddenin 5. bendinde ise, yeniden verilen dilekçelerde aynı yanlışlıkların yapılması halinde davanın reddedileceği açıklanmıştır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg