Danıştayın Bozma Kararına İstinaden Yeniden Verilecek Kararlara Karşı Yapılacak Temyiz Başvurusu

Danıştay 9. Dairesi
Tarih     : 23.05.2012
Esas No           : 2009/9913
Karar No  : 2012/2862

2577 s. İYUK Md. 49

DANIŞTAYIN BOZMA KARARINA İSTİNADEN YENİDEN VERİLECEK KARARLARA KARŞI YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURUSU

Vergi mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının, vergi mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenebileceği hk.

Davanın Özeti: Davacı hakkında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2002/Nisan-Haziran, Ağustos-Aralık dönemlerine ilişkin olarak re’sen tarh edilen üç kat vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ile kesilen özel usulsüzlük cezasının terkini istemiyle açılan davanın özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmını kabul eden vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin kısmını reddeden Vergi Mahkemesi kararının özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmını onayan, vergi ziyaı cezalı katma değer vergisine ilişkin kısmını bozan Danıştay Dokuzuncu Dairesinin 16.04.2009 tarih ve E. 2008/3445, K. 2009/1801 sayılı kararına uymak suretiyle davayı; (…) Vergi Dairesi Müdürlüğünün (…) vergi numaralı mükellefi (…) Demir

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg