Bir Vergi Borcunun Aynı Anda İki Muhatapdan Mükerrer Olarak İstenebilir mi?

Aynı verginin alacaklı vergi dairesine karşı ödenmesinden  her şeyden önce o verginin kanunla belirlenen  esas mükellefi sorumludur. Ancak,  belli bazı durumlarda  vergilerin ödenmesinden  esas borçlu mükellefin yerine veya esas mükellefle beraber,  yasalarda gösterilen şekli ile üçüncü şahıslarda sorumlu olabilmektedirler.   İşte bu gibi durumlarda alacaklı vergi dairesi  bütün kişilere  ödeme emri tebliğ etmektedir. Aynı borç aynı anda  ayrı ayrı kişilere tebliğ edilmesi durumunda  ödeme yapan kişiler bazen biri diğerinden haberdar  olmayabilmektedir.  Hatta bazı durumlarda  asıl borçlu yönünden borç zamanaşımına uğramış olsa bile  bu borç diğer ikincil sorumlulara  zamanaşımına uğramış olsa bile ödeme emri tebliği yapılabilmektedir.

Ödeme emri, konu edindiği amme alacağının  yaratan idari işlemden  ayrı ve müstakil diğer bir idari işlemdir.[1] Kuşkusuz ödeme emri düzenlenmesinin sebebi vadesinde yatırılmayan kamu alacağının yaratan başka bir işlemdir.  Bu işlem olmadan kamu alacağı hukuken doğmayacağından ödeme emri düzenlenmesi de söz konusu olamaz.  Yani  ortada zincirleme bir işlem söz konusudur.[2]

Bu nedenlerle görüşümüze göre zamanaşımı, sadece borç yönünden değil borçlu yönünden de dikkate alınmalıdır.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg