Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

Hemen Paylaş Destek Ol!

 

BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

İşlem türüVatandaşın HaklarıHakkın DayanağıMüracaat SüresiMüracaat Mercii
 

 

İlama Bağlı Borç Ödemesi

İcra Takibi Yapma Hakkı2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Madde 32, 39İlama bağlı para alacaklarının zamanaşımına uğrayacağı 10 yıl

içinde

 

İcra Dairelerine

 

 

Dilekçe Hakkı

 

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

 

Her zaman

Malmüdürlüğü/Defterda rlık/Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

Kamu Kurumlarından Sözlü Sınavla Hazine Avukatı Alımı

 

 

Dilekçe Hakkı

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

 

Her zaman

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye

Büyük Millet Meclisi

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 760 gün içindeİdare Mahkemesi
Takip edin:

Hemen Paylaş Destek Ol!

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41