Bağımsız Denetim Ekibinde Birden Fazla Sorumlu Denetçi Görevlendirilebilir mi?

Bağımsız denetim, finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.

Bağımsız denetim, bağımsız denetim kuruluşu adına belirli bir bağımsız denetim görevini yerine getirmek üzere, sorumlu denetçi ve onun sorumluluğu altında görev yapan bağımsız denetçilerden oluşan bir bağımsız denetim ekibi aracılığıyla yerine getirilmektedir.

Sorumlu denetçilik 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Bağımsız Denetim Yönetmeliği’ nde tanımlanmıştır. Buna göre sorumlu denetçi, “Bağımsız denetim kuruluşu tarafından, belirli bir bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesinden sorumlu tutulan ve bu denetime ait raporun bağımsız denetim kuruluşu adına imzalanmasına yetkili kılınan bağımsız denetçiyi” ifade etmektedir. Yapılan tanımdan anlaşılacağı üzere sorumlu denetçilik kişiye verilmiş bir unvandan ziyade denetim kuruluşu tarafından denetim faaliyetini yürütmek ve denetim raporunu imzalamak üzere verilen bir temsil yetkisidir. Yani sorumlu denetçiliğin kişiye bağlı bir unvan olarak algılanmaması gerekmektedir. Bu nedenle bir denetim kuruluşunda sorumlu denetçi olarak görev yapan kişinin görev aldığı denetim kuruluşunun değiştirmesi/değişmesi halinde, yeniden sorumlu denetçi olarak görevlendirilebilmesi için yeni bir yetkilendirme yapılması ve Kamu Gözetim Kurumu’nun onayına sunulması gerekmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg