fbpx
Perşembe, 4 Haziran, 2020
Avustralya'da Mükellef Haklarının Gelişimi

Avustralya’da Mükellef Haklarının Gelişimi

Avustralya’da Mükellef Haklarının Gelişimi,

Avustralya’da mükellef hakları ile ilgili çalışmalar biraz geç başlamış olmasına rağmen, süreç sistematik ve bilimsel bir şekilde yürütülmüştür. Avustralya Vergilendirme Ofisi (Australian Taxation Office — ATO) 1997 yılında yayınlamış olduğu Mükellef Hakları Bildirgesi’ni dünyadaki çeşitli bildirgeleri inceleyerek ve katılımcı bir süreç içerisinde paydaşların görüşlerini alarak hazırlamıştır. Bu süreçte ATO çalışanları, halk, iş dünyası ve halktan çeşitli topluluklar, vergi temsilcileri ve diğer devlet kurumlarıyla ortak çalışmalar yürütülmüştür’*.

Mükellef Hakları Bildirgesi mükellefler için yasal yetki ve mevcut sistemde var olmayan yeni bir hukuki hak yaratmamıştır; aksine ATO’nun hizmet standartlarını vurgulamış, mükelleflerin ATO’dan bekleyeceği ve ATO’nun hizmetlerininmükellefleri memnun etmeyen sonuçlarının kabul edilemeyeceği noktasında “halkla ilişkileri geliştirmeyi” amaçlamıştır. Bu bildirgeyle ulaşılan sonuç, mükelleflerin mevcut hukuki haklarının ve yükümlülüklerinin basit bir dille açıklanması olmuştur”.

Avustralya'da Mükellef Haklarının Gelişimi
Avustralya’da Mükellef Haklarının Gelişimi

Avustralya hükümeti 21. yüzyıla gelindiğinde mevcut vergi sisteminin ihtiyaçları ve beklentileri karşılamakta yetersiz olduğunu düşünerek, “Vergi reformu: yeni vergi değil,yeni vergi sistemi” sloganıyla çalışmalar başlatmıştır ve 1 Temmuz 2000 yılından itibaren Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ile Mal ve Hizmet Vergisinde ciddi değişiklikler yaparak yeni vergi sistemini uygulamaya koymuştur’*.

 

Yapılan bu reform çalışmaları, Mükellef Hakları Bildirgesi’nin güncellenmesini geciktirmiştir. Bu süreçte mükelleflerin ATO ile ilgili görüşleri alınarak yeni bildirge Kasım 2003’de yayınlanmıştır. Bildirge, daha önceki bildirgelerin uzun olduğu düşüncesine dayanarak — Bilmeniz Gerekenler (Taxpayer Charter —What You Need to Know) adını taşıyan bir özet niteliğinde oluşturulmuştur.

Ancak bu bildirgenin yetersiz olması dolayısıyla “Mükellef Bildirgesi — Detaylı Olarak” (Taxpayer Charter — In Detail) adını taşıyan bir ayrıntılı kitapçık da oluşturulmuştur. Bu kitapçık mükelleflere hakları ile ilgili, ayrıntılı olmakla birlikte kolay bir şekilde anlayabilecekleri bilgiler sunmaya yönelik olarak tasarlanmıştır. ATO’nun hazırladığı bildirgelerin halkın görüşü alınarak oluşturulması katılımcı özelliğini ön plana çıkarmaktadır”.

ATO son olarak eski bildirgeyi revize ederek, Temmuz 2010’da Vergi Mükellefi Hakları ve Sorumlulukları Bildirgesi — Bilmeniz Gerekenler”i (Taxpayer Charter — What You Need to Know) yayınlamıştır. Bu bildirge hazırlanırken eski bildirgeye bağlı kalınmış ancak daha kısa bir şekilde oluşturulmuştur. Bildirge aralarında Türkçe’nin de olduğu 20 farklı dilde yazılarak değişik kültürdeki mükelleflerin anlamasını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır’**.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

0262 606 05 41

üzerinden ulaşabilirsiniz veya

Online Mesaj Gönderebilirsiniz 

Hemen Mesaj Gönder

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönderebilirsiniz: https://m.me/versavorg Mükellef Kriz Hattı: 0262 606 05 41

Vergi Mükellefi Savunucuları