Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

 

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı

Sınav sonuçlarına itiraz hakkıAvrupa Birliği Uzman

Yardımcılığına Giriş Sınavı duyurusu

Duyuruda belirtilen süre içerisindeAvrupa Birliği ve Dış

İlişkiler Dairesi Başkanlığı

 

Üst Makamlara Başvurma Hakkı

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11

 

İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Başkanlığı /Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içindeİdare Mahkemesi