Anonim Şirket Kurmanın Limited Şirketlere Göre Avantajları

Uygulamada genellikle düşük sermayeli şirketlerin kuruluşunun  göreceli olarak  daha kolay  kurulması ve  en az 2 ortakla şirket kurulması Limited şirket kuruluşlarını cazip  hale getirmektedir.  Geçmiş yıllarda özellikle  hayat standardı uygulamaları nedeniyle Limited şirket kuruluşu  daha yaygın  bir şirket türü olarak  kurulması  tercih edilmiştir.  Öyle ki, çok küçük işletmeler bile hayat standardı uygulamasından  kaçınmak  ve daha az vergi ödemek için  Limited şirket  kurmuşlardır.  Geldiğimiz noktada Limited şirketlerin  önceki  cazibeleri kalmamış, Türkiye adeta  bir Limited şirketler çöplüğü haline gelmiştir.

Yeni 6102 sayılı  TTK’nun 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak hukuk sistemimizde yerini almış bulunmaktadır. Mevcut 6762 sayılı TTK yürürlükte olup, yeni kanun  01.07.2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  Yeni yasaya göre tek kişilik Limited şirket veya  anonim şirket  kurulması mümkündür.  Aşağıdaki çalışmamızda  yer verilen hususlar 6762 sayılı  TTK hükümlerine göre  önceden  kurulmuş anonim ve Limited şirket ortaklarının  pay devirleri,  hisse satışlarındaki vergileme hususları dikkate alınarak gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Asıl konumuza dönecek olursak,  anonim şirket ortakları ile Limited şirket ortaklarının  ortaklıktan ayrılmaları neticesinde  elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi açısından anonim şirket ortakları lehine önemli  farklılıklar ortaya çıkmaktadır.[1]  Öyle ki, bu  farklılıklar  son yıllarda vergi mevzuatında  yapılan düzenlemeler neticesinde  Limited şirketlerin ortakları tarafından  pay devirlerinin cazibesini ortadan kaldırmıştır. Başka bir ifade ile, Limited şirket ortaklarının  ortaklık payı  hisse senediyle temsil edilmediği için  Limited şirket  pay devirleri önemli ölçüde vergilendirilmektedir.[2]

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg