Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı Sonrasında Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunda Ne Değişti?

Limited şirket müdürünün (kanuni temsilcinin) müdürlüğü bıraktıktan sonra, müdürlüğü bıraktıktan önceki döneme ilişkin kamu borçlarından yüzde 100 şahsi sorumluluğunda ne değişti? Özellikle son Anayasa Mahkemesi Kararı ne değişiklik yapmıştır? Artık şirketten çıkan müdür ayrılmadan önceki kamu borçlarından şahsi sorumlu değil midir? Bu konuda son durum nedir? Konuyu Anonim Şirket içinde açıklarsanız memnun olurum.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35. maddesine göre, tüzel kişilerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları kanuni temsilcilerin mal varlıklarından tahsil edilir.

Aynı maddenin, “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

Buna göre, limited ve anonim şirketlerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin (limited şirket müdürlerinin ve anonim şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyelerinin) mal varlıklarından tahsil edilir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg