Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Doğrultusunda 2000 Yılı Borcu İçin Şirket Ortağına Düzenlenen Ödeme

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 2000 yılı borcu için şirket ortağına düzenlenen ödeme emrinin iptali hakkında önemli bir Danıştay kararı

6183 sayılı AATUHK’nun 35. maddesi hükmünde 5766 sayılı kanun ile düzenlemeler yapılmış olup (geçici md.1), buna göre limited şirket ortakları hakkında geçmiş yıllardan gelen borçlar da 6.6.2008 tarihinden sonra tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında 5766 sayılı yasa hükümleri uygulanır hale gelmiştir.

 

Madde hükmü aynen şöyledir: “Bu kanunla 6183 sayılı AATUHK’nunda yapılan değişiklikler ve eklenen hükümler, hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında da uygulanır” bu hüküm   Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş, neticede Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 28.4.2011 gün ve E:2009/39-K:2011/68 sayılı karar ile 5766 sayılı yasa ile 6183 sayılı AATUHK’nunda ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki yasanın geçici 1. maddesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline; iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın resmi gazetede yayımlanacağı güne kadar   yürürlüğünün durdurulmasına hükmedildiği, yürürlüğün durdurulmasına ilişkin kararın da 14.5.2011 gün ve 27934 sayılı RG’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği anlaşılmaktadır.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg