fbpx

Makaleler

Altyapı Katılım Payı Ödemeleri

Belediye, İl Özel İdaresi vb. kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ve ilgili turizm tesisinin doğrudan ya da dolaylı olarak faydalandığı alt yapı harcamalarının finansmanına katkı olması açısından Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili turizm mevzuatı kapsamında ödenmesi gereken alt yapı katılım paylarının;

  1. Mali kazancın tespitinde doğrudan indirim konusu yapılması,
  2. Amortisman yoluyla itfa edilmesi, (gayrimaddi hak olarak)
  3. Tesis maliyetine ilave edilmesi, seçeneklerinden hangisi kapsamında değerlendirileceği konusunda idare tarafından verilmiş muhtelif görüşler bulunmaktadır.

Bu nedenle yapılan ödemenin hangi kapsamda değerlendirileceğinin tespiti için olaya özgü yaklaşımda bulunulması faydalı olacaktır.

VERGİ MÜKELLEFİ SAVUNUCULARI DERNEĞİ
Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin: 0850 304 95 42 veya 0216 606 08 10