Adreste Bulunamama Nedeniyle Tüm Faturaların Gerçeği Yansıtmadığı İddiasının Yersizliği

Danıştay 4. Daire
Tarih         : 06.02.2007
Esas No   : 2006/4226
Karar No  : 2007/224

VUK Md. 3/B, 134

ADRESTE BULUNAMAMA NEDENİYLE TÜM FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİASININ YERSİZLİĞİ

Sadece faturayı düzenleyen firmanın adresinde bulunamaması nedeniyle firmanın düzenlediği tüm faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucunu varılmasının mümkün olmadığı.

İstemin Özeti: 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna göre davacı adına, 2002/8, 9, 10, 11 ve 12. dönemleri için katma değer vergisi salınmış, vergi ziyaı cezası kesilmiştir. (…) Vergi Mahkemesi kararıyla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebileceklerinin belirtildiği, dosyanın ve davacı adına fatura düzenleyen (…) İnşaat Hafriyat Nakliyat Gıda Giyim Sanayi Ticaret Limited Şirketi, (…) Petrol Ürünleri Pazarlama İnşaat Hafriyat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, (…) Hafriyat İnşaat Nakliyat Maden ve Orman Ürünleri Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi inceleme raporlarının incelenmesinden, bu şirketlerin adreslerinde bulunamadıkları, fatura içeriği işler yapacak araç, makina ve teçhizata sahip olmadıkları, işçi çalıştırmadıkları ve mükellefiyetle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmedikleri (…) Limited Şirketinin defter ve belgelerinin yandığını belirterek ibraz etmediği, ancak bunların yandığına ilişkin zayi belgesi verilmesi istemiyle açılan davanın reddedildiği, dolayısıyla bu firmaların düzenlediği faturaların gerçek bir mal ve hizmet teslimine dayalı olmaksızın komisyon karşılığı düzenlendiklerinin tespit edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu faturaların gerçeği yansıtmadığı ve Kanun’da öngörülen şekilde katma değer vergisi ödemesi yapılmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı, vergi ziyaı cezasına ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edildiğinden, vergi ziyaı cezası kesilemeyeceği gerekçesiyle vergi aslına ilişkin davanın reddine, vergi ziyaı cezasının kaldırılmasına karar vermiştir. Davacı, indirim konusu faturaların gerçeği yansıttığını, davalı idare, vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedirler.

Karar: 2002 yılı işlemleri incelenen davacının bir kısım mal alışlarını içeriği itibariyle yanıltıcı mahiyette olan faturalarla belgelendirmek suretiyle, bu faturalarda yer alan katma değer vergilerini haksız yere indirim konusu yaptığı ileri sürülerek ve inceleme raporuna dayalı olarak salınan katma değer vergisine karşı açılan davayı kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararının taraflarca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg