Adi Ortaklıklarda Vergilemede Önemli Konular

Adi ortaklıklar tüzel kişiliği olmayan gerçek veya tüzel kişiler arasında herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurulur.

Biz bu makalemizde Kurumlar vergisi mükellefi olmayan ve tüzel kişiliğe sahip olmayan adi ortaklığı birkaç vergisel konudan inceleyeceğiz.

KDV:

Adi ortaklıklar KDV mükellefidir.Fatura alır fatura keser.

İiş hacmi koşulları kanunda belirtilen limitleri sağlıyorsa e-defter-e-fatura ve e-arşiv fatura mükellefiyeti de oluşturmak zorundadır.

Adi ortaklığı sona erene kadar bu böyle devam eder.Adi ortaklığın sona ermesi sırasında devreden KDV eğer iade hakkı doğuran işlemler yoksa tamamı maliyete atılarak sıfırlanır.Bu KDV nin iadesi veya ortaklara devri söz konusu değildir.

 

ANKARA Vergi Dairesi Başkanlığı ,Tarih: 27/01/2012 Sayı:B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128 Konu: “Mükellefiyetin sona ermesi durumunda, sonraki döneme devreden KDV nin iade edilip edilemeyeceği hakkında” Özelgesinde;

    mükellefiyetinizin sona ermesi nedeniyle üzerinizde kalan ve indirim yoluyla giderilemeyen (sonraki döneme devrolunan) katma değer vergisinin;

    – iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde bu işlemlerinize isabet eden kısmı KDV Mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde tarafınıza iade edilebilecek,

    – iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde devreden KDV nin tamamının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde ise bu işlemleriniz nedeniyle yüklenilmeyen kısmının tarafınıza iadesi veya vergi borçlarınıza mahsubu mümkün olmayıp, indirilemeyen söz konusu vergilerin KDV Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.”

Denmektedir.

MUHTASAR

Adi ortaklıklar muhtasar yönünden de mükellefiyet oluşturmak zorundadır.Muhtasar kalemlerini oluşturan işlemlerle ilgili her türlü stopaj işlemlerini adi ortaklık adına oluşturup kendi numaralarında yatırmak zorundadırlar.

DAMGA VERGİSİ  

Adi ortaklıklar sürekli damga vergisi mükellefiyeti oluşturabilir ve beyanname verebilirler.

GEÇİCİ VERGİ-GELİR VERGİSİ-KURUMLAR VERGİSİ

Tüzel kişiliğe sahip olmayan ve gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olarak kurulmayan adi ortaklıklar geçici vergi-gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olamazlar.

Adi ortaklıklar bütün kayıtlarını yürürlükte bulunan vergi kanunlarına göre tutmak defterlerine işlemek  zorundadır.

Peki  Adi  ortaklıklarda oluşan kar veya zarar nerede nasıl vergilenecek.

Adi ortaklığı tanımlarken söylediğimiz gibi Adi ortaklığı gerçek veya tüzel kişiler ortak olarak kurabilir.Adi ortaklığı oluşturan Tüzel kişilerde bir sorun yok ancak Adi ortaklığı oluşturan gerçek kişiler ise vergi mükellefi değillerse adi ortaklık ortaklığıyla beraber  vergi dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti  oluşturmak (kdv-stopaj gerek yok)sadece geçici vergi ve gelir vergisi mükellefiyeti oluşturup defter tasdik ettirmek zorundadırlar.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg