7020 Sayılı Yasaya Göre SGK Prim Aslı ve Gecikme Zamları ve İPC lerin Taksitlendirilmesi Prosedürü Nedir?

 27.05.2017 tarihli resmi gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı yeni SGK pirim borçlarıyla ilgili yapılandırma yasası 01.06.52017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bununla ilgili SGK merkezlerine başvuruların 30.06.2017 tarihine kadar form dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Başvuruların 30.06.2017 tarihine kadar kısa bir zaman içerisinde yetiştirilmesi şimdilik pek mümkün gibi gözükmemektedir. Yapılandırma müracaatlarında 31.03.2017 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır. Öte yandan, önceki yapılandırma olan 6736 sayılı yasa için başvuranlar yönünden tekrar bu ikinci yapılandırma olan 7020 sayılı yasaya göre talepte bulunmak mümkün değildir. Birinci yapılandırma da süreyi kaçıranlar şimdi bu defa ikinci yapılandırma da yararlanabileceklerdir. Müracaatların aşağıdaki şekillerde yapılması mümkündür.

1. Standart form dilekçe ile
2. Ayrı ayrı SGK merkezlerine dilekçe ile
3. Yine ayrı ayrı e-mail ortamında ilgili sigorta merkez şube birimlerine
4. Posta yoluyla tahahütlü dilekçe ile
5. Tahahütlü APS-PTT ile
6. Başvuruların dosya numarası bazında ilgili ayrı ayrı SGK kurumalarına yapılaması,
7. Şirket ortakları veya müdürleri tarafından veya tasfiye memurları tarafında kişisel olarak şirket dosya numarası belirtilerek ortaklar bazında yapılabilir.
8. Alt işverenler tarafından asıl müteahhit ile birlikte sorumluluk kapsamında olan borçlar da yapılandırılabilir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRECEK SGK BORÇALARININ CİNSİ NEDİR?
Öncelikle belirtelim ki, pirim aslı için af veya indirim söz konusu değildir. İdari para cezalarının ½ si silinmektedir.  Gecikme zamlarının da af veya indirim ancak söz konusudur.
 
2017/Mart ve önceki aylara ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresinin ( 31/8/2017) sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
 
1.       5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları,
2.       İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,
3.      Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destek primi borçları,
4.       Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten (asgari işçilik) kaynaklanan sigorta primi borçları,
5.       İdari para cezası borçları,
6.       SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları,
7.      İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510, 506, 1479 ve 5434 sayılı Kanunların ilgili maddeleri uyarınca iş kazası ve meslek hastalığı, malûlük, adi malûllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiilleri nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları (rucü borçları),
yeniden yapılandırılabilecektir.

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg