7020 Sayılı Yapılandırmada Her Borç İçin Ayrı Başvuru Gerekiyor

7020 sayılı yeni yapılandırma kanunundan faydalanmak isteyenlerin Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenlerin, 30 Haziran’a kadar borçlu oldukları tahsil dairelerine yazılı başvurmaları gerekiyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun“a ilişkin resmi gazetede yayınlanan iki genel tebliğ ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarıyla il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlendi.

7020 sayılı kanun 1 ve 2 sayılı genel tebliğlerine göre Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine kanun kapsamında olan borçlarını yapılandırarak ödemek isteyenlerin, 7020 sayılı kanun haklarından yararlanmak için 30 Haziran 2017’ye kadar yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Müracaatlar, borçlu olunan tahsil dairelerine yapılacak.

İnternetten belge iletilebilecek

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden başvuru belgelerini iletebilecek.

Ayrıca, borçlular motorlu taşıtlar vergisi veya taşıtla ilişkili idari para cezaları için bulundukları il ve ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine müracaatta bulunabilecek. Bu takdirde, ödeme planları mükelleflerin bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve mükelleflere ödeme planları müracaat ettikleri vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecek.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg