2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV )

29 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30285 (Mükerrer)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Vergileme ölçü ve hadleri

MADDE 3 – (1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne,

Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne

yer verilmiştir.

(2) 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(3) Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir.

(4) 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır.

Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri

MADDE 4 – (1)

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi; kişiler ister özel ister ticari amaçlı araç alsın, aracı mutlaka trafik siciline kayıt ettirmek zorundadır, aracını trafik siciline kaydını yaptıran bir kişinin, kanun hükümlerince belirlenen oranlar dahilinde ödemekle yükümlü olduğu vergi türüne denir.

Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

01/01/2018’den Önce Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı743 TL518 TL290 TL220 TL78 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar1.294 TL970 TL563 TL398 TL153 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar2.284 TL1.785 TL1051 TL641 TL249 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar3.598 TL2.771 TL1.629 TL970 TL383 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar5.396 TL3.918 TL2.448 TL1.463 TL579 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar7.524 TL6.545 TL4.089 TL2.200 TL808 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar11.458 TL10.309 TL6.210 TL3.100 TL1.138 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar18.014 TL15.555 TL9.161 TL4.089 TL1.629 TL
4001 cm³ ve yukarısı29.483 TL22.109 TL13.094 TL5.885 TL2.284 TL

31/12/2017’den Sonra Alınan Otomobiller İçin:

Motor Silindir Hacmi  (cm³)Taşıt Değeri (Ham bedeli)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL’ye kadar743 TL518 TL290 TL220 TL78 TL
1300 cm³ ve aşağısı40 bin TL ile 70 bin TL arası817 TL570 TL319 TL242 TL86 TL
1300 cm³ ve aşağısı70 bin TL üzeri892 TL622 TL348 TL264 TL94 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar40 bin TL’ye kadar1.294 TL970 TL563 TL398 TL153 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar40 bin TL ile 70 bin TL arası1.423 TL1.067 TL619 TL437 TL168 TL
1301 – 1600 cm³’e kadar70 bin TL üzeri1.553 TL1.164 TL675 TL477 TL183 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar100 bin TL’ye kadar2.512 TL1.964 TL1.156 TL705 TL274 TL
1601 – 1800 cm³’e kadar100 bin TL üzeri2.741 TL2.142 TL1.262 TL770 TL299 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar100 bin TL’ye kadar3.957 TL3.048 TL1.792 TL1.067 TL421 TL
 1801 – 2000 cm³’e kadar100 bin TL üzeri4.317 TL3.326 TL1.955 TL1.164 TL459 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar125 bin TL’ye kadar5.936 TL4.309 TL2.692 TL1.609 TL637 TL
2001 – 2500 cm³’e kadar125 bin TL üzeri6.476 TL4.701 TL2.937 TL1.755 TL695 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar250 bin TL’ye kadar8.276 TL7.200 TL4.498 TL2.420 TL888 TL
2501 – 3000 cm³’e kadar250 bin TL üzeri9.029 TL7.854 TL4.907 TL2.640 TL969 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar250 bin TL’ye kadar12.603 TL11.340 TL6.831 TL3.410 TL1.251 TL
3001 – 3500 cm³’e kadar250 bin TL üzeri13.749 TL12.371 TL7.452 TL3.720 TL1.365 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar400 bin TL’ye kadar19.815 TL17.111 TL10.077 TL4.498 TL1.792 TL
3501 – 4000 cm³’e kadar400 bin TL üzeri21.617 TL18.666 TL10.994 TL4.907 TL1.955 TL
4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL’ye kadar32.431 TL24.320 TL14.403 TL6.474 TL2.512 TL
4001 cm³ ve yukarısı475 bin TL üzeri35.379TL26.531 TL15.713 TL7.062 TL2.741 TL

* Araç ham bedeli OTV ve KDV yansıtılmayan “vergisiz araç” bedelidir.

Motosiklet Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama

Motor Silindir Hacmi  (cm³)1 – 3 yaş4 – 6 yaş7 – 11 yaş12 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
100 –   250 cm³’e kadar140 TL105 TL78 TL49 TL19 TL
251 –   650 cm³’e kadar288 TL219 TL140 TL78 TL49 TL
651 –  1200 cm³’e kadar739 TL441 TL219 TL140 TL78 TL
1201 cm³ ve yukarısı1.791 TL1.185 TL739 TL587 TL288 TL

Diğer Araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama

Taşıt Cinsi / Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık / Motor Silindir Hacmi (cm³)1 – 6 yaş7 – 15 yaş16 ve yukarı yaş
3 – Minibüs888 TL587 TL288 TL
4- Panel Van ve Motorlu Karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
 1900 cm³ ve aşağısı1.185 TL739 TL441 TL
 1901 cm³ ve yukarısı1.781 TL1.185 TL 739 TL
5 – Otobüs (Oturma Yeri)
 25 kişiye kadar2.241 TL1.339 TL587 TL
 26 – 35  kişiye kadar2.688 TL2.241 TL888 TL
 36 – 45  kişiye kadar2.919 TL2.538 TL1.185 TL
 46 kişi ve yukarısı3.587 TL2.991 TL1.791 TL
6 – Kamyonet, Kamyon, Çekici (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar798 TL530 TL261 TL
1.501 –   3.500  kg’a kadar1.612 TL935 TL530 TL
3.501 –   5.000  kg’a kadar2.421 TL2.015 TL798 TL
5.001 – 10.000  kg’a kadar2.688 TL2.284 TL1071 TL
10.001 – 20.000  kg’a kadar3.229 TL2.688 TL1.612 TL
20.001 kg ve yukarısı4.040 TL3.229 TL1.877 TL

Motorlu Taşıtlar Vergisi ne zaman ödenir?

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez ödenir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nereye ödenir?

  • Aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçedeki vergi dairelerine,
  • Anlaşmalı bankalara,
  • İnternet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg