2.Derece İmza Yetkisi Şirketi Temsil Yetkisi ve Şirketin Kanuni Temsilcisi Sıfatı Kazandırmaz

Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 13.11.2013 gün, 2012/353 E., 2013/546 k., sayılı kararı ile yönetim kurulu üyeliği sıfatının bulunmadığı dönemlerde genel müdür yardımcılığı unvanı ile kendisine tanınan 2. derece imza yetkisi, şirketi temsil yetkisi ve şirketin kanuni temsilcisi sıfatı tanımayacağına hükmetmiştir.

Vergi Mahkemesi’nin “asıl borçlu anonim şirket hakkında borcun kesinleştiği ve yapılan takibat sonucunda, kamu alacağının şirketten tahsil imkanı kalmadığı anlaşıldığından kanuni temsilcilerin sorumluluğuna gidilebileceği, dava konusu ödeme emirleri içeriğinde yer alan borçların davacının şirketi temsile yetkili kılındığı dönemlere ait olduğu” gerekçesiyle davayı reddi yönünde verdiği kararı bozan Danıştay 9. Daire: “Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, bir şahsın anonim şirketi kanuni temsil yetkisinden bahsedebilmek için söz konusu kişinin yönetim kurulu üyesi olması veya yönetim kurulunca müdür olarak görevlendirilmiş yönetim kurulu üyesi olması ya da yönetim kurulu üyesi olmamakla birlikte yönetim kurulunca müdür olarak görevlendirilmiş olması gerektiği, borçlu anonim şirketin … ila … dönemlerine ait vergi borçlarının şirketten tahsilinin mümkün olmaması nedeniyle kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına ödeme emri düzenlenmiş ise de… Noterliği’nin … tarih ve … sayı ile onayladığı sirkülerden, davacının

 

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.

Vergi ile ilgili tüm soru ve sorunlarınız için

Canlı Sohbet Yapabilirsiniz

Hemen Tıkla

 

Soru ve sorunlarınız için derneğimize üye olabilirsiniz. Hemen Mesaj Gönder: https://m.me/versavorg